Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Naše služby > Azylový dům pro ženy a matky > Cíle a poslání

POSLÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Posláním azylového domu je poskytnout pomoc a důstojné ubytování na přechodnou dobu (zpravidla nepřevyšující jeden rok) ženám a matkám s dětmi, které se ocitly v těžké životní situaci spojené se ztrátou bydlení. V rámci poskytování základního sociálního poradenství klientky podporujeme při snaze řešit svoji nepříznivou životní situaci.

 

CÍLOVÁ SKUPINA 

Cílovou skupinou sociální služby Azylového domu pro ženy a matky s dětmi jsou ženy ve věku od 18 do 62 let, které se vypořádávají se svojí životní krizí, zůstaly bez přístřeší nebo se staly obětí domácího násilí.

CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Hlavním cílem azylového domu je podpořit uživatelky k hledání optimálního řešení své současné nepříznivé situace. Je nutné, aby při hledání řešení vycházely ze svých osobních možností, schopností a zkušeností, protože jedině tak budou schopny ve svém dalším životě fungovat bez pomoci sociálních služeb či podpory sociálního systému

Další cíle naší služby jsou:

  • pomoci hledat profesní a pracovní uplatnění uživatelek, které jsou v evidenci Úřadu práce
  • vést uživatelky k účelnému nakládání s financemi
  • podporovat uživatelky v hledání bydlení