Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Naše služby > Denní stacionář > Cíle a poslání

Cíle a poslání

Poslání sociální služby

Denní stacionář Domovinka poskytuje seniorům denní pobyt v době, kdy nemohou nebo nechtějí být doma sami, protože jejich rodinní příslušníci jsou v zaměstnání, nebo potřebují odlehčit v péči o člena rodiny.

Je rovněž určen osamělým seniorům k tomu, aby se dostali do společnosti svých vrstevníků a bylo jim tím umožněno plnohodnotné a aktivní trávení volného času.

Cílová skupina

Senioři a osoby, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci nad 50 let, kteří:

  • jsou zcela nebo částečně soběstační při pohybu a sebeobsluze, nejsou plně inkontinentní a imobilní
  • potřebují, vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu dohled po dobu, kdy jsou jejich rodinní příslušníci v zaměstnání
  • vzhledem ke svému psychickému stavu jsou schopni soužití v kolektivu
  • žijí osaměle a chtějí se setkávat se svými vrstevníky

Službu mohou využívat občané města Tábor i občané blízkých měst a obcí

Cíle sociální služby

  • umožnit seniorům podporu a pomoc v době, kdy jim nemůže být zajištěna péče rodinnými příslušníky, nebo nepotřebují pomoc, ale chtějí trávit část dne se svými vrstevníky
  • odlehčit rodinným pečujícím, aby oni sami mohli žít plnohodnotným životem.
  • aktivizací vést k udržování a rozvoji fyzických, duševních a smyslových schopností
  • zamezit sociální izolaci seniorů
  • zbavit seniory pocitu samoty, opuštěnosti a zbytečnosti

Zásady poskytování služby

Domovinka =

Důstojnost – ke klientům přistupujeme tak, aby vždy byla zachována jejich lidská důstojnost, a nepřipustíme, aby ji snižoval ani nikdo jiný

Ohled – klienta vnímáme jako svébytnou lidskou bytost, respektujeme jeho životní postoje, schopnosti a znalosti. Neposuzujeme naše klienty podle toho, jaké postavení zaujímali za svého aktivního života, ani jaké jsou jeho současné schopnosti

Motivace – stáří nepovažujeme za konec, ale za jednu etapu života, ve které lze stále nacházet pozitivní stránky a krásy. Stačí jen chtít. Podporou a motivací často pomáháme našim klientům objevit schopnosti, o kterých si oni sami myslí, že je nikdy neměli, nebo je dávno pozbyli

Odborná péče – personál je odborně vzdělaný a své znalosti si soustavně prohlubuje. Chceme poskytovat kvalitní péči, a proto průběžně získáváme nové poznatky nejen z oblasti odborné péče, ale i takové, které napomáhají zpříjemnit a ozvláštnit dobu pobytu ve stacionáři

Vlastní vůle – nechceme nikomu vnucovat naši představu o službě. Vždy nás zajímá názor a představy našich klientů a umožňuje-li to charakter služby a je-li to vůle většiny klientů, realizujeme je

Individuální přístup – každý člověk má svoje potřeby požadavky a představy. Našich klientů se na ně pravidelně ptáme a poskytování služby jim „ušijeme na míru“

Nezávislost – rádi pomáháme, ale pouze tam, kde je to potřeba, tedy v těch úkonech a činnostech, kde schopnosti našich klientů nestačí. Není to z naší strany neochota, ale snažíme se podporovat klienty, aby i za cenu určitého úsilí a snažení trénovali svoje schopnosti a tím minimalizovali svoji závislost na pomoci druhé osoby

Kontakt s vrstevníky – stáří je často spojováno se samotou. Zdravotní problémy neumožňují vycházet z bytu tak často a na ta místa, která senior doposud navštěvoval. Ztrácí tak kontakt s okolím – s lidmi, jež léta znal, s vrstevníky. U nás se scházejí klienti přibližně stejného věku, kteří mají obdobné zájmy, starosti, ale i radosti.

Aktivita – naše služba chce na své klienty působit aktivně, podporovat je ve zlepšování, nebo alespoň udržení stávajících schopností. Denní program sestavujeme tak, aby činnost byla co nejpestřejší, se zaměřením na posilování duševních i fyzických schopnost.