Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Naše služby > Denní stacionář > Informace pro zájemce

Informace pro zájemce

Postup pro zahájení služby

Jak lze o přijetí do stacionáře požádat

O přijetí do denního stacionáře může požádat zájemce, pečující případně soudem stanovený opatrovník.

Požádat lze:

Telefonicky

- v kanceláři pečovatelské služby na čísle 771 276 52

- v denním stacionáři na číslech 381 204 560, 721 088 364

E-mailem na adrese denni.stacionar@centrum.cz odesláním vyplněné Žádosti o poskytování sociální služby v denním stacionáři

Osobní návštěvou v denním stacionáři v pracovní dny v čase 7.00 a 15.00 hod, nebo návštěvou v kanceláři pečovatelské služby Kpt. Jaroše 3106, Tábor, mezi 7.00 a 14.45 hod (v pondělí do 17.00 hod).

Vždy je žadatel odkázán na osobní návštěvu přímo v denním stacionáři a to za osobní účasti budoucího klienta, se kterým je poté vedeno jednání o zavedení služby. Pracovnice denního stacionáře ukážou zájemci prostory stacionáře, seznámí s jeho chodem a ostatními důležitými informacemi spojenými se zavedením a využíváním služby. Osobní přítomnost potencionálního uživatele je nezbytná z důvodu zjištění jeho vůle a také pro vyplnění Osobní karty klienta denního stacionáře

Zájemci je nabídnuta možnost návštěvy stacionáře „na zkoušku“  na jeden den bez uzavřené smlouvy.
Na základě vyplněné Osobní karty klienta je vyhotovena Smlouva o poskytování sociální služby v Denním stacionáři, která je klientovi předána k podpisu v den nástupu. Aby si klient mohl smlouvu v klidu prostudovat, případně projednat s rodinnými příslušníky její obsah, je mu nabídnuta možnost zapůjčení vzorové smlouvy včetně příloh, kterými jsou Sazebník poskytovaných služeb a fakultativních úkonů, Provozní řád denního stacionáře, Postup při podávání stížnosti ve střediscích Pečovatelská služba a Denní stacionář