Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Naše služby > Denní stacionář > Informace pro zájemce

Informace pro zájemce

Postup pro zahájení služby

Jak lze o přijetí do stacionáře požádat

O přijetí do denního stacionáře může požádat zájemce, pečující případně soudem stanovený opatrovník.

Požádat lze:

Telefonicky

v kanceláři pečovatelské služby na číslech 381 232 063, 381 232 355

v denním stacionáři na číslech 381 204 560, 721 088 364

E-mailem na adrese denni.stacionar@centrum.cz odesláním vyplněné Žádosti o poskytování sociální služby v denním stacionáři

Osobní návštěvou v denním stacionáři v pracovní dny v čase 7.00 a 15.00 hod, nebo návštěvou v kanceláři pečovatelské služby Lidická 2355 (Pražské sídliště) mezi 7.00 a 15.00 hod.

Vždy je žadatel odkázán na osobní návštěvu přímo v denním stacionáři a to za osobní účasti budoucího klienta, se kterým je poté vedeno jednání o zavedení služby. Pracovnice denního stacionáře ukážou zájemci prostory stacionáře, seznámí s jeho chodem a ostatními důležitými informacemi spojenými se zavedením a využíváním služby. Osobní přítomnost potencionálního uživatele je nezbytná z důvodu zjištění jeho vůle a také pro stanovení stupně závislosti formou vyplnění Tabulky posouzení náročnosti péče a vyplnění Osobní karty klienta denního stacionáře

Zájemci je nabídnuta možnost návštěvy stacionáře „na zkoušku“  na jeden den bez uzavřené smlouvy.
Na základě vyplněné osobní karty klienta je vyhotovena Smlouva o poskytování sociální služby v Denním stacionáři, která je klientovi předána k podpisu v den nástupu. Aby si klient mohl smlouvu v klidu prostudovat, případně projednat s rodinnými příslušníky její obsah, je mu nabídnuta možnost zapůjčení vzorové smlouvy včetně příloh, kterými jsou Sazebník poskytovaných služeb a fakultativních úkonů, Provozní řád denního stacionáře, Postup při podávání stížnosti ve střediscích Pečovatelská služba a Denní stacionář