Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Naše služby > Domov se zvláštním režimem > Informace pro zájemce

Informace pro zájemce

POSTUP PRO PŘIJETÍ

Zájemci, kteří mají zájem o sociální službu domov se zvláštním režimem, musí podat Žádost o poskytování sociální služby , která je k dispozici na webových stránkách v záložce Dokumenty ke stažení, na recepci Domova pro seniory se zvláštním režimem (Kpt. Jaroše 3107) a u sociálních pracovníků. Nedílnou součástí žádosti je lékařský posudek

 

ŽÁDOST

– musí být podepsána žadatelem nebo jeho oprávněným zástupcem

– nedílnou součástí žádosti je lékařský posudek

– u žadatelů, kteří mají soudem jmenovaného oprávněného zástupce musí být doloženo rozhodnutí soudu 

– žádost je hodnocena dle Kritérií pro sestavení pořadníku žadatelů

 

Před přijetím žadatele vždy probíhá sociální šetření. Jedná se o osobní setkání, při kterém sociální pracovník získává další potřebné informace o žadateli. Tyto informace jsou důležité pro nastavení individuálního rozsahu a obsahu poskytované služby.

O přijetí do Domova pro seniory se zvláštním režimem rozhoduje na základě podané žádosti ředitel organizace ve spolupráci s vrchní sestrou a sociálním pracovníkem.

 

Při uvolnění kapacity je žadatel, který je na řadě, kontaktován sociálním pracovníkem Domova pro seniory se zvláštním režimem:
−  je mu nabídnuta možnost prohlídky zařízení,
−  je informován o rozsahu, způsobu, podmínkách a cenách poskytovaných služeb,
−  jsou mu podány informace potřebné k zahájení sociální služby a zodpovězeny dotazy.

 

Co je potřeba předložit při zahájení sociální služby:
−  občanský průkaz,
−  průkaz zdravotní pojišťovny,
−  má-li žadatel oprávněného zástupce  – rozhodnutí soudu,
−  poslední výměr důchodu,
−  rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči,
−  aktuální rozpis léků (vyplněný ošetřujícím lékařem),
−  léky a inkontinentní pomůcky min. na 1 měsíc.