Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Naše služby > Domov pro seniory > Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy

Kdo u nás může zahájit poskytování sociální služby?

Jsme domov pro seniory, poskytujeme služby osobám od 65 let, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Jaká je kapacita zařízení?

  • 40 jednolůžkových pokojů
  • 53 dvoulůžkových pokojů

Je možné si vybrat pokoj jednolůžkový nebo dvoulůžkový?

Novým klientům jsou nabízeny pouze dvoulůžkové pokoje. V případě uvolnění jednolůžkového pokoje je tento nabídnut nejprve stávajícím klientům domova pro seniory (dle pořadníku zájemců o jednolůžkový pokoj), a teprve v případě, že nikdo z klientů nemá o pokoj zájem, je nabídnut novému klientovi.

Jak získám formulář žádosti?

Formulář je možné

  • stáhnout z našich webových stránek www.gcentrum.cz,
  • vyzvednout osobně v G-centru Tábor, Kpt. Jaroše 2958,
  • obratem vám formulář zašleme na uvedenou adresu.

Jak se dozvím, že mohu zahájit sociální službu?

Jakmile vaše žádost postoupí na první místo, pak vás při uvolnění místa kontaktuje sociální pracovník domova. Sdělí vám informace o pokoji a podá vám informace o možnosti zahájení poskytování sociální služby. Dále si s vámi sjedná osobní setkání, při kterém si budete moci pokoj i ostatní prostory domova prohlédnout a získáte podrobné informace důležité k zahájení poskytování sociální služby.

Kolik stojí pobyt v G-centru?

Úhrada za poskytované služby v G-centru Tábor probíhá podle aktuálního sazebníku. Úhrada za služby se pohybuje v rozmezí 14 190 Kč – 15 450 Kč dle typu pokoje. Dle zákona č. 108/2006 Sb. náleží poskytovateli pobytových služeb také celý příspěvek na péči.

Co zahrnuje úhrada v G-centru?

Domov pro seniory patří mezi pobytové sociální služby. Výše úhrady zahrnuje ubytování, celodenní stravování, topení, teplou a studenou vodu, úklid, praní a žehlení prádla. Úhrada za péči je stanovena ve výši přiznaného příspěvku na péči. V případě, že uživatel nemá přiznaný příspěvek na péči, úkony spojené s péčí o svoji osobu nehradí.

Co je to příspěvek na péči?

Příspěvek na péči je sociální dávka poskytovaná osobám v nepříznivé sociální situaci, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby. Z příspěvku je možné hradit profesionální sociální službu nebo jej použít k pokrytí nezbytných nákladů při zajištění péče v rodině. O příspěvek je možné zažádat na Úřadu práce dle místa trvalého bydliště žadatele.

Pro osoby starší 18 let věku činí výše příspěvku na péči za kalendářní měsíc:

  • 880 Kč, jedná-li se o I. stupeň (lehká závislost),
  • 4 400 Kč, jedná-li se o II. stupeň (středně těžká závislost),
  • 12 800 Kč, jedná-li se o III. stupeň (těžká závislost), 
  • 19 200 Kč, jedná-li se o IV. stupeň (úplná závislost).
Komu náleží příspěvek na péči v případě klienta, který žije v domově pro seniory?

V tomto případě příspěvek na péči náleží ze zákona domovu pro seniory.

Je v zařízení poskytovaná lékařská péče?

G-centrum Tábor má uzavřenou smlouvu s firmou Všeobecný lékař jih s.r.o. o zajištění nadstandardních lékařských služeb spočívající v poskytnutí poradenské a konzultační činnosti v oblasti geriatrické a paliativní péče. Lékařské služby jsou realizovány formou návštěvní služby a to 2x týdně v minimálním rozsahu 8 hod., konkrétní ordinace probíhají v pondělí a ve středu. Lékařské služby jsou rozšířeny o možnost telefonické konzultace ošetřovatelské péče a to denně od 8 -18 hod. Mimo tuto smlouvu v G-centru nadále ordinuje 2x měsíčně lékař se specializací psychiatrie.

Co jsou fakultativní služby?

Fakultativní služby jsou služby poskytované nad rámec základních činností (např. telefonní hovory). Úhradu fakultativních služeb si uživatel hradí z vlastních příjmů.

Co je individuální plán?

Individuální plán je výsledkem dohody mezi klientem a poskytovatelem sociální služby a je v souladu s posláním poskytovatele. V tomto plánu je vyjádřen cíl klienta, jeho potřeby, přání a jednotlivé kroky, které ke stanovenému cíli vedou.

Kdo je klíčový pracovník?

Klíčový pracovník je pracovník přímé péče, který je klientovi přidělen při zahájení poskytování sociální služby. Klíčový pracovník s klientem plánuje individuální průběh poskytování sociální služby. Tento pracovník se aktivně zajímá o potřeby a spokojenost klienta. Podporuje ho v jeho samostatném myšlení, rozhodování a uplatnění jeho vůle. Vztah mezi klientem a klíčovým pracovníkem by měl být založen na vzájemné důvěře. Klíčový pracovník je zároveň prostředníkem mezi klientem a týmem všech pracovníků domova. Vyřizuje podněty, připomínky a stížnosti klienta. Klient má možnost požádat o změnu klíčového pracovníka.

Jak je možné uzavřít smlouvu?

Smlouva má písemnou formu a uzavírá se mezi příspěvkovou organizací G-centrum Tábor a osobou, která má zájem o poskytování sociální služby domov pro seniory. V případě, že tato osoba není schopna samostatně jednat a rozhodovat, musí být při tomto právním úkonu zastoupena (opatrovníkem nebo ORP).

Jakým způsobem je možné podat stížnost?

Přes veškerou naši snahu se může stát, že nebudete s něčím spokojeni. Samozřejmě budeme rádi, pokud nás na naše chyby upozorníte. Své připomínky a stížnosti můžete podat buď písemně či ústně řediteli organizace nebo jakémukoli zaměstnanci, dále je můžete vhodit do schránky, která je k tomuto účelu určena a je umístěna v atriu v přízemí zařízení. Stížnost můžete podat osobně nebo prostřednictvím svého zástupce či rodinného příslušníka. Všechny stížnosti jsou evidovány a o způsobu vyřešení vaší stížnosti budete informováni. Pokud nebudete s řešením spokojeni, můžete se obrátit na našeho zřizovatele, případně Veřejného ochránce práv nebo Český helsinský výbor.

Na závěr

Pro usnadnění vašeho rozhodování vás srdečně zveme na návštěvu našeho zařízení, abyste mohli sami posoudit, jak se u nás žije. Návštěvu lze telefonicky domluvit na tel.: 381 478 290, 381 478 216, 381 478 207, 381 478 208. Pokud se rozhodnete pro život v našem zařízení, pomůžeme vám překlenout případné obtíže v adaptaci, budeme se snažit vám naslouchat,
pomoci zvyknout si na nové prostředí a zprostředkovat informace o veškerém dění v zařízení. Naší snahou je vytvořit vám, kteří se rozhodnete žít v našem zařízení, nový domov, kde budete spokojeni a ve kterém prožijete hodně pěkných chvil.

Více informací získáte