Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Různé > Ochrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů je níže dostupný formulář pro oznámení protiprávního jednání a zveřejněna směrnice ředitele příspěvkové organizace G-centrum Tábor.

 

Formulář pro oznámení protiprávního jednání ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (tzv. "whistleblowing")

Prostřednictvím tohoto formuláře lze učinit oznámení o protiprávním jednání ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů („zákon“).

Oznamovatelem se rozumí zaměstnanec G-centra Tábor nebo jiná fyzická osoba, která je vůči oznamovateli v podobném postavení (např. praktikant, externí spolupracovník, uchazeč o práci, dobrovolník), člen dozorčí komise aj.

Oznamovatel, který má podezření, že došlo, nebo by mohlo dojít k protiprávnímu jednání, má možnost oznámit své podezření bez obav z jakýchkoliv negativních důsledků.

Oznámení obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít v příspěvkové organizaci G-centrum Tábor, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které:

  • má znaky trestného činu,
  • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 tis. Kč,
  • porušuje zákon, nebo
  • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti vymezené v § 2 odst. 1 písm. d) bod 1-14 zákona.

Oznamovatel je oprávněn podat oznámení pověřenému zaměstnanci osobně, telefonicky nebo písemně (elektronicky nebo v listinné podobě).

Oznamovatel může učinit písemné oznámení i jiným způsobem, nicméně se doporučuje využití elektronického formuláře (viz. formulář níže).

Pověřený zaměstnanec potvrdí oznamovateli přijetí oznámení do 7 dnů ode dne přijetí oznámení, ledaže oznamovatel výslovně požádal pověřeného zaměstnance, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumíval, nebo je zřejmé, že vyrozuměním o přijetí oznámení by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

Veškerá oznámení budou posuzována objektivně a důvěrně a budou v přiměřené lhůtě důkladně prošetřena.

G-centrum Tábor vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro ni nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona.

 

Pověřený zaměstnanec G-centrum Tábor

Vladislava Ptáčková
asistentka ředitelky
Tel.: +420 774 708 211
e-mail: vladka.ptackova@gcentrum.cz

 

FORMULÁŘ OZNÁMENÍ

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů