Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Naše služby > Domov se zvláštním režimem > Poskytované služby

Poskytované služby

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Sociální služba domov se zvláštním režimem je poskytována celodenně. Smlouva s uživatelem služby je uzavírána na dobu neurčitou.

Péče je poskytována podle individuálních potřeb, přání a schopností uživatele. Rádi bychom, aby se u nás klienti cítili spokojeně a bezpečně.

 

Sociální služba zahrnuje:

 • ubytování včetně úklidu, praní a žehlení prádla,
 • celodenní stravu,
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • aktivizační činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 

DOMOV PRO SENIORY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM G-CENTRUM TÁBOR NEPOSKYTUJE SOCIÁLNÍ SLUŽBU:

 • osobám v akutním stádiu závislosti na návykových látkách,
 • osobám se závažnými psychotickými poruchami, kdy tyto osoby nejsou schopny kolektivního soužití a hrozí poškozování sebe a okolí,
 • osobám, které potřebují specializovanou péči, kterou není poskytovatel schopen organizačně, personálně nebo materiálně a technicky zajistit.

 

ODMÍTNUTÍ POSKYTNUTÍ SLUŽBY

Poskytovatel může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby pouze z důvodů uvedených v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 91 odst. 3).