Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Naše služby > Pečovatelská služba > Poskytované služby

Poskytované služby

Základní poskytované úkony

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Nabídka základních služeb je doplněna o fakultativní úkony

Pečovatelská služba není oprávněna poskytovat ošetřovatelské a zdravotní úkony, jako je aplikace inzulínu, chystání a podávání léků, ošetřování stomií atd.

Pečovatelská služba G-centrum Tábor neposkytuje sociální službu pokud:

  • zdravotní stav zájemce o službu (uživatele) vyžaduje akutní hospitalizaci
  • zájemce o službu (uživatel) není schopen vytvořit prostředí pro bezpečné poskytování služby
  • zdravotní stav zájemce vyžaduje nepřetržitou ošetřovatelskou a zdravotní péči
  • zájemce má specifické potřeby a požadavky, které nemůže poskytovatel splnit (např. dovoz stravy ve stanovenou hodinu, speciální dietu, poskytování služby „na zavolání“ apod.)

Odmítnutí poskytnutí služby

Poskytovatel může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby pouze z důvodů uvedených v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 91 odst. 3).

Žádost o poskytnutí pečovatelské služby