Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Naše služby > Denní stacionář > Aktuality - denní stacionář

Aktuality - denní stacionářOd 1.3.2023 se mění sazebník i systém účtování 

Sazebník služeb Denního stacionáře platný od 1. 3. 2023

Úhrada za poskytování sociální služby denní stacionáře je stanovena v návaznosti na ustanovení § 12 vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

 

činnost (úkon)

 

individuální

skupinová

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 

pomoc při oblékání a svlékání vč. speciálních pomůcek

135,00 Kč/hod

 

pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

135,00 Kč/hod

 

pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

135,00 Kč/hod

 

pomoc a podpora při podávání jídla a pití

135,00 Kč/hod

 

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 

pomoc při úkonech osobní hygieny

135,00 Kč/hod

 

pomoc při použití WC

135,00 Kč/hod

 

c) poskytnutí stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování:

 

snídaně

25,- Kč/porce

dopolední svačina

25,- Kč/porce

oběd

105 Kč/porce

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 

pracovně výchovná činnost

135,00 Kč/hod.

100,00 Kč/hod.

nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností

135,00 Kč/hod.

100,00 Kč/hod.

vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění

135,00 Kč/hod.

100,00 Kč/hod.

e) zprostředkování kontaktu se společ. prostředím:

 

pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

135,00 Kč/hod.

100,00 Kč/hod.

f) sociálně terapeutické činnosti:

 

 

socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování

135,00 Kč/hod.

100,00 Kč/hod.

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 

pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů

135,00 Kč/hod.

100,00 Kč/hod.

Základní sociální poradenství

zdarma

 


 

Fakultativní úkony poskytované v souladu se zákonem 108/2006 Sb., § 35 odst. 4, § 77:

 

Dovoz do a z denního stacionáře

50,-Kč/1 cesta

 

Tento úkon mohou využívat pouze osoby žijící na území města Tábora, včetně příměstských částí.

  

 

Sazba za hodinu se počítá dle skutečně spotřebovaného času nezbytného k provedení úkonů; pokud poskytování těchto úkonů netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

 Podrobný popis úkonů je uveden na webových stránkách www.gcentrum.cz, nebo jej na požádání zapůjčíme k prostudování

 S osobními údaji nakládá poskytovatel  ve smyslu zákona   č.110/2019 Sb. v platném znění.

Informace o zpracování   osobních údajů naleznete na oficiálních webových stránkách správce (http://www.gcentrum.cz/index.php/gdpr) nebo v písemné podobě na recepci  Domova pro seniory G-centrum Tábor, kpt. Jaroše 2958, Tábor.