Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Naše služby > Azylový dům pro ženy a matky > Poskytované služby

Poskytované služby

Sociální služba azylový dům pro ženy a matky s dětmi je uživatelkám poskytována celodenně. 

Smlouva s uživatelkou služby je po vzájemné dohodě uzavírána na dobu určitou a prodlužována formou písemných dodatků opakovaně o jeden kalendářní měsíc, maximálně do délky pobytu nepřevyšující zpravidla 12 kalendářních měsíců ode dne nástupu uživatelky do služby. Uživatelka je oprávněna pobyt ukončit k jakémukoliv datu, který si zvolí. Důvody pro neprodloužení smlouvy ze strany poskytovatele služby jsou taxativně vyjmenovány ve smlouvě a ubytovacím řádu azylového domu. 

Sociální služba zahrnuje:

 1. pomoc při zajištění stravy: vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy,
 2. ubytování 
 3. umožnění celkové hygieny těla,
 4. podmínky pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla a výměny ložního prádla, 
 5. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z individuálních plánů,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek.

G-CENTRUM TÁBOR NEPOSKYTUJE SOCIÁLNÍ SLUŽBU:

 • manželským či partnerským dvojicím s dětmi 
 • mužům s dětmi,
 • ženám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení, nebo potřebují bezbariérový přístup,
 • ženám, které z důvodu infekční nemoci nejsou schopny pobytu v zařízení,
 • ženám, které žádají o poskytnutí sociální služby ve lhůtě kratší než 6 měsíců od ukončení posledního bydlení v našem zařízení z důvodu hrubého porušení ubytovacího řádu,
 • ženám mladším 18 let a starším 62 let,
 • ženám, které nechtějí aktivně řešit svoji nepříznivou sociální situaci,
 • ženám, které se projevují agresivně vůči svému okolí,
 • ženě, která trvá na pobytu se zvířetem (pokud se nejedná o asistenčního psa).

ODMÍTNUTÍ POSKYTNUTÍ SLUŽBY

Poskytovatel může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby pouze z důvodů uvedených v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 91 odst. 3).