Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Naše služby > Domov pro seniory > Poskytované služby

Poskytované služby

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Sociální služba domov pro seniory je poskytována celodenně. Smlouva s uživatelem služby je uzavírána na dobu neurčitou.

Péče je poskytována podle individuálních potřeb, přání a schopností uživatele. Naším přáním je, aby se u nás klienti cítili spokojeně a prožili s naší pomocí svůj život důstojně.

 

Sociální služba zahrnuje:

Ubytování včetně úklidu, praní a žehlení prádla

Celodenní stravu

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

Sociálně terapeutické činnosti

Aktivizační činnosti

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 

G-CENTRUM TÁBOR NEPOSKYTUJE SOCIÁLNÍ SLUŽBU:

Osobám, které jsou schopny, za pomoci místně dostupných terénních nebo ambulantních služeb, se o sebe postarat a zůstat ve svém přirozeném prostředí.

Osobám trpícím Alzheimerovou chorobou nebo jinou formou demence, které z důvodu svého onemocnění potřebují specifický přístup pracovníků, specifické materiální a technické zabezpečení poskytování sociální služby.

Osobám, které požadují 100% soukromí.

Osobám, které požadují stálou přítomnost personálu.

Osobám, které nespadají do cílové skupiny, vyjma osob, které využívaly sociální službu v našem zařízení před rokem 2007 a využití sociální služby v jiném zařízení odmítají.

 

ODMÍTNUTÍ POSKYTNUTÍ SLUŽBY

Poskytovatel může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby pouze z důvodů uvedených v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 91 odst. 3).