Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Naše služby > Pečovatelská služba > Cíle a poslání

Cíle a poslání

Poslání sociální služby

Posláním pečovatelské služby G-centra Tábor je poskytnutí přiměřené míry pomoci a podpory v úkonech, které klient sám nezvládá z důvodu snížené soběstačnosti, s cílem pomoci zachovat v maximální možné míře dosavadní způsob života, a umožnit tak prožití plnohodnotného života ve svém domácím prostředí.

Služba je poskytována na základě individuálních potřeb klientů ve sjednaném čase v domácnostech klientů nebo na středisku osobní hygieny.

Cílová skupina

Senioři a osoby, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, tzn., že mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejich situace vyžaduje pomoc jiné osoby a tuto pomoc jim nemohou zajistit rodinní příslušníci ani jiné osoby či veřejně dostupné služby.
Služba je poskytována osobám žijícím na území města Tábora, včetně jeho příměstských částí.

Cíle sociální služby

  • pomocí a podporou v činnostech, které uživatel nezvládá, umožnit setrvat v jeho domácím prostředí a zamezit, nebo alespoň oddálit řešení životní situace umístěním do ústavního zařízení
  • podpora uživatele v zapojení do společenského dění, v udržování kontaktu s rodinou a známými tak, aby byly zachovány původní vztahy a prostředí

Principy poskytování služby

  • základní zásada: „Tak soběstačný, jak jen je možné, tolik péče, kolik je nutné.“
  • respektování osobnosti a lidských práv, zachování lidské důstojnosti, rovný přístup ke všem klientům - soběstačnost a důstojnost klienta musí být vždy podporovány  
  • individuální přístup - služby jsou poskytovány na základě individuálních potřeb klientů
  • svobodné rozhodování  - uživatel rozhoduje, příp. spolurozhoduje o využití služeb nebo jejich prvků, o jejich změně a ukončení
  • klient musí být akceptován a uznáván jako člověk ve své osobitosti se svými vlastnostmi
  • profesionalita poskytovaných služeb – všichni pracovníci odpovídají požadavkům na odbornou způsobilost a jsou průběžně vzděláváni