Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Naše služby > Domov se zvláštním režimem

Domov pro seniory se zvláštním režimem

Sociální služba Domov pro seniory se zvláštním režimem je určena pro osoby od 65 let, které mají z důvodu chronického duševního onemocnění, Alzheimerovy choroby nebo jiného typu demence sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby.

Domov disponuje kapacitou 45 lůžek. Ubytování je zajištěno v 39 jednolůžkových a 3 dvoulůžkových pokojích.

Domov se zvláštním režimem poskytuje uživatelům pobytovou sociální službu s nepřetržitým 24 hodinovým provozem. Tyto služby zahrnují ubytování, celodenní stravu, podmínky pro osobní hygienu a pomoc při osobní hygieně,  pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, socioterapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.

 

Žádosti do Domova pro seniory se zvláštním režimem se přijímají od 10. 10. 2022. Žádosti jsou k dispozici v záložce Dokumenty ke stažení nebo na recepci Domova pro seniory se zvláštním režimem (Kpt. Jaroše 3107, Tábor) nebo u sociálních pracovnic. Nedílnou součástí žádosti je lékařský posudek

 

V případě osobní konzultace nebo podání Žádosti o poskytování sociální služby Vás žádáme, abyste si sjednali schůzku se sociálními pracovnicemi telefonicky předem, neboť v současné době nebudou vždy přítomny v kanceláři z důvodu výkonu sociálního šetření.

 

V případě dalších dotazů kontaktujte sociální pracovnice:

Bc. Hana Měchurová

Telefon: 771 276 524

E-mail: hana.mechurova@gcentrum.cz

 

Ing. Lucie Smrčinová, DiS.

Telefon: 771 276 550

E-mail: lucie.smrcinova@gcentrum.cz

 

Mgr. Alena Kubíková

Telefon: 381 478 290 

E-mail: alena.kubikova@gcentrum.cz