Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Naše služby > Domov pro seniory > Informace pro zájemce

Informace pro zájemce

POSTUP PRO PŘIJETÍ

Zájemci, kteří mají zájem o sociální službu domov pro seniory, musí podat žádost o poskytování sociální služby. Žádost si mohou vyzvednout přímo v budově G-centra Tábor, Kpt. Jaroše 2958 nebo stáhnout z webových stránek G-centra Tábor (žádost, lékařský posudek).

 

ŽÁDOST

– musí být podepsána žadatelem, nebo jeho opatrovníkem,

– nedílnou součástí žádosti je lékařský posudek,

– žádost je hodnocena dle Kritérií pro sestavení pořadníku žadatelů.

 

Před přijetím žadatele vždy probíhá sociální šetření. Jedná se o osobní setkání, při kterém sociální pracovník získává další potřebné informace o žadateli. Tyto informace jsou důležité pro nastavení individuálního rozsahu a obsahu poskytované služby.

O přijetí do Domova pro seniory rozhoduje na základě podané žádosti ředitel organizace ve spolupráci s vrchní sestrou a sociálním pracovníkem.

V současné době počet žadatelů převyšuje kapacitní možnosti zařízení, proto jsou žádosti zařazeny do pořadníku čekatelů.

 

Při uvolnění kapacity je žadatel, který je na řadě, kontaktován sociálním pracovníkem Domova pro seniory:
−  je mu nabídnuta možnost prohlídky zařízení,
−  je informován o rozsahu, způsobu, podmínkách a cenách poskytovaných služeb,
−  jsou mu podány informace potřebné k zahájení sociální služby a zodpovězeny dotazy.

 

Co je potřeba předložit při zahájení sociální služby:
−  občanský průkaz,
−  průkaz zdravotní pojišťovny,
−  má-li žadatel ustanoveného opatrovníka – usnesení o jmenování opatrovníka,
−  poslední výměr důchodu,
−  rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči,
−  aktuální rozpis léků (vyplněný ošetřujícím lékařem),
−  léky a inkontinentní pomůcky min. na 1 měsíc.