Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Naše služby > Domov se zvláštním režimem > Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy

 

Kdo u nás může zahájit poskytování sociální služby?

Sociální služba, domov se zvláštním režimem, je určena osobám zpravidla od 65 let, které mají z důvodu chronického duševního onemocnění, Alzheimerovy choroby nebo jiného typu demence sníženou soběstačnost a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Jaká je kapacita zařízení?

Kapacita zařízení je 45 lůžek:

  • 39 jednolůžkových pokojů,
  • 3 dvoulůžkové pokoje.

Jak získám formulář žádosti?

Formulář je možné:

  • stáhnout z webových stránek www.gcentrum.cz, v záložce Domov se zvláštním režimem,
  • vyzvednout osobně v G-centru Tábor, Domově pro seniory se zvláštním režimem, Kpt. Jaroše 3107,
  • případně lze formulář zaslat poštou nebo e-mailem.

Nezbytnou součástí k podání žádosti je Lékařský posudek o zdravotním stavu žadatele.

Jak se dozvím, že mohu zahájit sociální službu?

Při uvolnění volného místa Vás kontaktuje sociální pracovník domova. Sdělí Vám informace o možnosti zahájení poskytování sociální služby. Dále si s Vámi sjedná osobní setkání, při kterém si budete moci pokoj i ostatní prostory domova prohlédnout a získáte podrobné informace důležité k zahájení poskytování sociální služby.

Kolik stojí pobyt v Domově pro seniory se zvláštním režimem?

Úhrada za poskytované služby v Domově pro seniory se zvláštním režimem je stanovena podle aktuálního sazebníku, který lze stáhnout z webových stránek www.gcentrum.cz, v záložce Domov se zvláštním režimem, Dokumenty ke stažení. Dle zákona č. 108/2006 Sb. náleží poskytovateli pobytových služeb také příspěvek na péči v přiznané výši.

Co zahrnuje úhrada v Domově pro seniory se zvláštním režimem?

Domov se zvláštním režimem patří mezi pobytové sociální služby. Výše úhrady zahrnuje ubytování, celodenní stravování, topení, spotřebu elektrické energie, teplou a studenou vodu, úklid, praní a žehlení prádla. Úhrada za péči je stanovena ve výši přiznaného příspěvku na péči. V případě, že klient nemá přiznaný příspěvek na péči, úkony spojené s péčí o svoji osobu nehradí.

Co je to příspěvek na péči?

Příspěvek na péči je sociální dávka poskytovaná osobám v nepříznivé sociální situaci, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby. Z příspěvku je možné hradit sociální službu nebo jej použít k pokrytí nezbytných nákladů při zajištění péče v rodině. O příspěvek je možné požádat na úřadu práce dle místa trvalého bydliště žadatele.

Je v zařízení poskytovaná lékařská péče?

G-centrum Tábor má uzavřenou smlouvu s firmou Všeobecný lékař Jih s.r.o. o zajištění nadstandardních lékařských služeb spočívající v poskytnutí poradenské a konzultační činnosti v oblasti geriatrické a paliativní péče. Lékařské služby jsou realizovány formou návštěv, a to 1x týdně zpravidla ve středu. Lékařské služby jsou rozšířeny o možnost telefonické konzultace ošetřovatelské péče. Dále zde ordinuje 1x měsíčně lékař se specializací psychiatrie.

Co je individuální plán?

Individuální plán je dojednání toho, jakým způsobem bude podpora a péče poskytována konkrétnímu klientovi.  Je v souladu s posláním poskytovatele. V tomto plánu je vyjádřen cíl klienta, jeho potřeby, přání a jednotlivé kroky, které ke stanovenému cíli vedou.

Kdo je klíčový pracovník?

Klíčový pracovník je pracovník přímé obslužné péče, který je klientovi přidělen při zahájení poskytování sociální služby. Klíčový pracovník s klientem plánuje individuální průběh poskytování sociální služby a aktivně se zajímá o jeho potřeby a spokojenost. Podporuje ho v samostatném myšlení, rozhodování a uplatnění jeho vůle. Vztah mezi klientem a klíčovým pracovníkem by měl být založen na vzájemné důvěře. Klíčový pracovník je zároveň prostředníkem mezi klientem a týmem všech pracovníků domova. Vyřizuje podněty, připomínky a stížnosti klienta. Klient má možnost požádat o změnu klíčového pracovníka.

Jak je možné uzavřít smlouvu?

Smlouva má písemnou formu a uzavírá se mezi příspěvkovou organizací    G-centrem Tábor a osobou, která má zájem o poskytování sociální služby domov se zvláštním režimem. V případě, že tato osoba není schopna samostatně jednat a rozhodovat, musí být při tomto právním úkonu zastoupena opatrovníkem nebo ORP.

Jakým způsobem je možné podat stížnost?

Připomínky a stížnosti lze podat písemně či ústně řediteli organizace nebo jakémukoli zaměstnanci, dále je lze vhodit do schránky, která je k tomuto účelu určena a nachází se na každém patře.

Stížnost lze podat osobně nebo prostřednictvím svého zástupce či rodinného příslušníka. Všechny stížnosti jsou evidovány a o způsobu vyřešení stížnosti je stěžovatel informován. Pokud není s řešením spokojen, může se obrátit na zřizovatele G-centra Tábor, jímž je Město Tábor, případně na Veřejného ochránce práv nebo Český helsinský výbor.