Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Naše služby > Denní stacionář > Poskytované služby

Poskytované služby

Základní poskytované úkony

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Nabídka základních služeb je doplněna o fakultativní úkony

Odmítnutí poskytnutí služby

Poskytovatel může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby pouze z důvodů uvedených v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 91 odst. 3):

a) Je žádáno o službu, kterou sociální služba nezajišťuje

 • žadatel nespadá do cílové skupiny
 • zdravotní stav osoby vyžaduje poskytování akutní zdravotní péče – nejsme oprávněni poskytovat jakékoli zdravotní a ošetřovatelské úkony
 • osoba trpí infekčním onemocněním, které může ohrozit zdraví ostatních klientů nebo personálu – vzhledem k dennímu pobytu v uzavřeném prostoru hrozí rozšíření onemocnění
 • osoba může ohrozit, popřípadě ohrožuje, sebe a okolí pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost, chování osoby by narušovalo, nebo narušuje kolektivní soužití, a to zejména z důvodu duševní nemoci, závažné mentální poruchy, závislosti na návykových látkách nebo absence sociálních návyků – jsme povinni zajistit bezpečné a klidné prostředí pro všechny klienty

b) není dostatečná kapacita k poskytnutí služby

 • osoba je plně imobilní, zcela nesoběstačná, plně inkontinentní – kapacita, personální možnosti a dispozice prostor stacionáře neumožňují zajistit plnohodnotnou péči
 • osoba potřebuje nepřetržitou přítomnost druhé osoby – personální kapacita takovou službu neumožňuje

c) žadateli poskytovatel vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.