Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Naše služby > Odlehčovací služby Čekanice > Cíle a poslání

POSLÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Posláním Odlehčovacích služeb je dočasně zastoupit pečující osobu – rodinu v péči o seniora se sníženou soběstačností nebo o osobu se zdravotním postižením starší 55 let a tím vytvořit čas a prostor pečujícímu pro vlastní odpočinek, regeneraci sil nebo vyřízení si svých osobních záležitostí. Služba je určena zájemcům přicházejícím z jejich přirozeného sociálního prostředí nebo pro ty, kteří ukončí pobyt ve zdravotnickém zařízení a dočasně se nemohou vrátit do svého domácího prostředí. Služba podporuje přirozené vztahy s rodinou a přáteli, rozšiřuje sociální kontakty a je prevencí dlouhodobých pobytových služeb.

CÍLOVÁ  SKUPINA

Osoby starší 55-ti let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí.

CÍLE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Poskytnout péči uživatelům Odlehčovacích služeb tak, aby si během pobytu udrželi nebo zlepšili dosavadní schopnosti a dovednosti a tím mohli co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí.

Pečující osobě, rodině umožnit odpočinek a regeneraci sil a tím zabránit umístění opečovávané osoby do dlouhodobých pobytových služeb.

Stále rozvíjet kvalitu poskytovaných sociálních služeb (dovybavení pokojů, vzdělávání zaměstnanců, rozšíření aktivizačních pomůcek a činností)

Pomáhat klientům a jejich rodinám při zajišťování návazné a následné péče.