Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Naše služby > Odlehčovací služby Tábor > Poskytované služby

Poskytované služby

Klientům Odlehčovacích služeb jsou v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách poskytovány tyto základní činnosti:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 
  • sociálně terapeutické činnosti 
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 
  • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
  • poskytnutí stravy 
  • poskytnutí ubytování

OS G-CENTRA TÁBOR NEPOSKYTUJE SOCIÁLNÍ SLUŽBU

Osobám trpícím Alzheimerovou chorobou nebo jinou formou demence, které z důvodu svého onemocnění potřebují specifický přístup pracovníků, specifické materiální a technické zabezpečení poskytování sociální služby. 

Osobám, které požadují 100% soukromí.

Osobám, které požadují stálou přítomnost personálu.

ODMÍTNUTÍ POSKYTNUTÍ SLUŽBY

Poskytovatel může odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociální služby pouze z důvodů uvedených v zákoně č.108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 91, odst. 3).